ALTIN DOOR | آلتین درب

company information

info@altindoor.com

دفتر مرکزی : ارومیه تقاطع غیر هم سطح مادر، روبروی بانک سپه، فروشگاه آلتین درب

کارخانه : ارومیه کیلومتر 7 جاده اشنویه بالاتر از پمپ بنزین اول روستای قره آغاج


فروش : 4204 3251 044

فروش 2 : 7803 3368 044

فکس: 7521 3368 044

همراه : 1219 819 0912